Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Εξώπορτα Ναού Αναστάσεως του Χριστού