Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Άγιος Νικόλαος (Μπαρμπούτα)