Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Βέροια - Αθήνα

Βέροια - Αθήνα

Καθημερινές

8:00

15:00

Βέροια - Αθήνα

Σάββατο

8:00

15:00

Βέροια - Αθήνα

Κυριακή

8:00

15:00