Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Νέα Λυκογιάννη

Προς Νέα Λυκογιάννη

Κυριακή

9:00

13:00

16:40

19:10

Προς Νέα Λυκογιάννη

Σάββατο

8:40

11:10

14:35

16:40

19:10

Προς Νέα Λυκογιάννη

Καθημερινές

6:45

8:40

11:00

12:15

14:35

15:50

20:10

Τα (Α) είναι Π. Λυκογιάννη - Νικομηδ