Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Νικομήδεια

Προς Νικομήδεια

Σάββατο

6:45

8:40 Β

10:30

12:15 Β

14:45 Β

16:40

19:10 Β

Προς Νικομήδεια

Κυριακή

9:00 Β

12:15

14:45 Β

19:10 Β

Προς Νικομήδεια

Καθημερινές

6:45

8:30 A

10:30 A

12:15 A

14:45 Β

16:40

19:10 Β

21:00

Τα (Α) είναι εως Παλιά Λυκογιάννη
Τα (Β) είναι από ΝΕΑ Λυκογιάννη