Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Νικομήδεια

Προς Νικομήδεια

Σάββατο

6:45

8:40

10:30

12:15

14:35

16:40

19:10

Προς Νικομήδεια

Κυριακή

9:00

10:30

13:00

16:40

19:10

Προς Νικομήδεια

Καθημερινές

6:45

8:30 A

10:30 A

12:15 A

13:50 Μ

14:35

15:50

16:40

19:10 A

20:50