Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Νικομήδεια

Προς Νικομήδεια

Καθημερινές

6:45

8:30 A

10:30

12:15

13:50 Μ

14:35

15:50

16:40

19:10

20:50

Προς Νικομήδεια

Σάββατο

6:55

8:40 Β

10:30

12:15

14:35

16:40

19:10

Προς Νικομήδεια

Κυριακή

9:00

10:30

13:00

16:40

19:10

Μ εκτελούνται μόνο τις σχολικές ημέρες
Α είναι Π. Λυκογιάννη
Β είναι Λ-Ν-Λ

Με το (Ν) από Νικομήδεια