Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Ασώματα

Προς Ασώματα

Σάββατο

8:30

11:30

13:10

14:30

20:25

Προς Ασώματα

Κυριακή

8:30

11:30

14:25

19:30

Προς Ασώματα

Καθημερινές

7:15

8:30

11:30

13:10

14:30

16:45

20:25