Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Πανόραμα

Προς Πανόραμα

Καθημερινές

8:00

11:30

Τα (Μ) εκτελούνται μόνο τις σχολικές ημέρες