Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Πανόραμα

Προς Πανόραμα

Καθημερινές

7:40 Μ

8:10

11:30

13:50

Τα (Μ) εκτελούνται μόνο τις σχολικές ημέρες