Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Σιδ. Σταθμό

Προς Σιδ. Σταθμό

Καθημερινές

7:30 A

11:30 Β

12:55 Γ

16:15 Γ

17:45 Β

20:00 Γ

21:15 Β

Α: Για Θεσσαλονίκη και Φλώρινα

Β: Για Θεσσαλονίκη

Γ: Για Φλώρινα