Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Σιδ. Σταθμό

Προς Σιδ. Σταθμό

Καθημερινές

7:30 A

11:30 A

12:55 A

16:15 Γ

17:45 Β

20:00 Γ

21:15 Β