Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Γ.Τ. Ράχη

Προς Γ.Τ. Ράχη

Σάββατο

8:40

11:30

15:05

18:00

Προς Γ.Τ. Ράχη

Κυριακή

8:40

18:00

Προς Γ.Τ. Ράχη

Καθημερινές

7:10

8:10

11:30

12:50 A

14:35

15:45 Β

18:00