Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Γ.Τ. Ράχη

Προς Γ.Τ. Ράχη

Σάββατο

8:40

11:30

15:05

18:30

Προς Γ.Τ. Ράχη

Κυριακή

8:40

18:30

Προς Γ.Τ. Ράχη

Καθημερινές

7:10 A

8:10

11:30

15:05

18:30

Το Α είναι μόνο Τρίτη