Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Κρεββατά

Προς Κρεββατά

Σάββατο

8:45

10:50

Προς Κρεββατά

Καθημερινές

7:30

9:50

14:15

17:30