Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Μετόχι

Προς Μετόχι

Καθημερινές

8:30

12:25

16:30 A

Προς Μετόχι

Σάββατο

8:30

12:25

Προς Μετόχι

Κυριακή

9:30

12:25

Το (Α) είναι μόνο Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή