Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Κουλούρα

Προς Κουλούρα

Καθημερινές

7:00

9:00 Μ

11:00 A

12:00 Μ

13:00 A

14:45 Μ

17:30 Μ

19:30 Μ

Προς Κουλούρα

Σάββατο

7:00

9:00 Μ

12:00 Μ

14:45 Μ

20:00 Μ

Προς Κουλούρα

Κυριακή

8:00 Μ

11:00

14:45 Μ

20:00

Τα (Μ) είναι Μέση - Κουλούρα
Τα (Α) είναι μόνο Τρίτη