Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Τρίλοφο

Προς Τρίλοφο

Καθημερινές

7:15

8:20

10:00

11:45

13:15

14:30

16:30

18:35

21:00

Προς Τρίλοφο

Σάββατο

7:15

8:20

10:00

12:00

14:00

21:00

Προς Τρίλοφο

Κυριακή

10:30

13:15

21:00