Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Τρίλοφο

Προς Τρίλοφο

Σάββατο

7:15

8:20

10:30

12:00

14:00

18:30

20:50

Προς Τρίλοφο

Κυριακή

10:30

18:30

20:00

Προς Τρίλοφο

Καθημερινές

7:15

8:20

9:20

10:30

12:00

13:05

14:30

16:30

18:30

21:00