Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Σιδ. Σταθμό Φλώρινα

Προς Σιδ. Σταθμό Φλώρινα

Καθημερινές

7:30

12:55

16:15

20:00